4. POLICEJNÍ KLUB MUSADO PLZEŇ

Hlavní náplní instruktorů a klubu je kvalitní zajištění tréninků, materiálního vybavení a pořádání seminářů pro členy W.M.A.  4. PK Musado Plzeň. 

Ve spolupráci s Odborem bezpečnosti Magistrátu města Plzně, pořádá 4. Policejní klub Musado Plzeň specializované kurzy sebeobrany pro ženy. První kurz sebeobrany pro ženy,byl zahájen ve středu 21. září 2011 v areálu tělocvičny SOU elektrotechnického v Plzni. Kurz měl v první části dotaci 30 výukových hodin. Vzhledem k obrovskému zájmu žen kurz pokračuje i nadále. 

Klub realizuje semináře, školení a výuku v oblastech, které předcházejí samotné sebeobraně jako jsou: řešení konfliktních situací, rozvoj osobnosti v oblasti psychologie, verbální sebeobrany, rozpoznání fáze konfliktu, taktiky apod.   Instruktoři spolupracují především se subjekty, kde se zaměstnanci mohou dostat během výkonu profese do rizikových situací (kurzy pro záchranáře, pracovníky v sociálních službách, neziskových organizacích,  nemocnic apod.)    

 

 

Fitsport Jiří Trampota

Narama

Souboj Titánů

Alfa Tactical