4. POLICEJNÍ KLUB MUSADO PLZEŇ

 

Třetí kurz sebeobrany pro ženy začal v září 2013 a byl ukončen v červnu 2014. Z celkového počtu 30. žen na začátku kurzu (měsíc září 2013), dokončilo a absolvovalo celou náplň 90 hodin  23 žen. Kurz především v třetí části byl velmi náročný a opět všem holkám patří obrovský obdiv.  Jak už jsem zmínil i u předešlých kurzů, nasazení, přístup a odhodlání žen v kurzech bude pro instruktory vždy inspirací k další práci na tomto projektu Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně. Ženy, holky a slečny opět vytvořili skvělý kolektiv a skvělé podmínky při trénincích v tělocvičně i modelových situacích pro instruktory. Během kurzu byl opět na základě požadavků a zkušeností drobně upraven program a příprava žen především ve třetí části kurzu. 

Vzhledem k tomu, že ne všechny ženy pokračují v navazujících tréninkových lekcích, chci alespoň formou webových stránek vyjádřit poděkování všem ženám a dívkám třetího kurzu, za přístup a nasazení v době tréninků. Byly jste Úžasné, Skvělé....!!

    

  

 

Fitsport Jiří Trampota

Narama

Souboj Titánů

Alfa Tactical