4. POLICEJNÍ KLUB MUSADO PLZEŇ

V současné době tvoří členskou základnu především příslušníci ozbrojených složek a to PČR Plzeňského kraje, Městké policie Plzeň, Celní správy, HZS atd. Klub má přibližně 40. aktivních členů. Tréninky jsou vedeny třemi  instruktory a dalšímy pomocnými instruktory klubu. Cílem výcviku PK je poskytnout nadstandartní přípravu v ovládání sebeobraných technik, rozvoj taktických dovedností proti pachatelům TČ. Klub zabezpečuje pro členy i další potřebné výcviky a lektorskou činnost potřebnou pro jejich výkon v ozbrojených složkách a složkách integrovaného záchranného systému.

Ve spolupráci s Odborem bezpečnosti Magistrátu města Plzně, pořádá 4. Policejní klub Musado Plzeň specializované kurzy sebeobrany pro ženy. První kurz sebeobrany pro ženy,byl zahájen ve středu 21. září 2011 v areálu tělocvičny SOU elektrotechnického v Plzni. Kurz měl v první části dotaci 30 výukových hodin. Vzhledem k obrovskému zájmu žen kurz pokračuje i nadále. 

Klub realizuje semináře, školení a výuku v oblastech, které předcházejí samotné sebeobraně jako jsou: řešení konfliktních situací, rozvoj osobnosti v oblasti psychologie, verbální sebeobrany, rozpoznání fáze konfliktu, taktiky apod.   Instruktoři spolupracují především se subjekty, kde se zaměstnanci mohou dostat během výkonu profese do rizikových situací (kurzy pro záchranáře, pracovníky v sociálních službách, neziskových organizacích,  nemocnic apod.)    

Klub spolupracuje s klubem Narama Plzeň, kde příležitostně pořádá semináře pro širokou veřejnost.

 

 

 

                                                                                                                                                                                 SOUČASNÉ  VEDENÍ KLUBU

 

  Mgr. Petr Mášek (3. dan Musado MCS)

 

      Mgr. Radek Karlík (2.Dan Musado MCS)                       Bc. Martin Hejl (1.Dan Musado MCS)

 

                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fitsport Jiří Trampota

Narama

Souboj Titánů

Alfa Tactical